سرگرمی با واقعیت مجازی

وارد دنیای بازی می شوید

دیدن تمام پروژه قبل از اجرا

اپلیکیشن سخنرانی VR

طراحی اتاق های مختلف، امکان تماشای فیلم
امکان پخش صوت، با قابلیت جابه جایی در محیط
ایرانیزه شده، قابل تغییر به درخواست کارفرما

قیمت : ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

Ariaman min - شرکت واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و بازی سازی