همراه گرامی به دلیل محدودیت های موجود هزینه های بالای یکصد میلیون تومان می بایست طی 2 مرحله پرداخت گردد به همین علت هزینه این پکیج در 2 پارت معین گردیده، شایان ذکر است تمامی مبالغ مشمول 9 درصد ارزش افزوده می باشد. مارلیک آپ جهت همکاری بیشتر با شما، امکان پرداخت پارت دوم را یکهفته پس از تاریخ واریز قسط اول فراهم نموده است.