دوپامین (بازی تقویت مغز و حافظه)

دوپامین چیست؟

دوپامین یک بازی آفلاین، آنلاین در سبک اطلاعات عمومی، کلمات و از همه مهم تر آموزش زبان انگلیسی، ساخت شرکت بازی سازی مارلیک آپ می باشد. محوریت اصلی بازی دوپامین بر آموزش توسط بازی و سرگرمی استوار است و کابران با توجه به دانش و اطلاعات عمومی خود در این بازی به رقابت می پردازند. همانطور که در بالا اشاره شد این بازی علاوه بر رقابت و سرگرمی یک بخش مجزا و حرفه برای یادگیری زبان هم دارد که بازیکنان می توانند در کنار آموزش زبان انگلیسی به رقابت نیز بپردازند.

دوپامین چگونه باعث تقویت مغز و حافظه می شود؟

طبق تحقیقات و مطالعات بسیاری از دانشمندان، بازی های فکر می توانند باعث تقویت عملکرد مغز و مهارت های فردی شوند. به عبارت دیگر در فرآیند بازی ذهن به چالش کشیده شده و عملکرد خود را دو چندان می کند. در واقع از آنجایی که بازی و سرگرمی لذت بخش است افراد زمان بیشتری را به آن اختصاص می دهند که این امر موجب یادگیری بهتر آن های می شود. بازی دوپامین نیز با توجه به ساختاری که دارد باعث می شود تصویر، صوت و متن نوشتاری یک کلمه هم زمان در ذهن شما حک شده تا آن کلمه را به خوبی فرا گیرید.

دوپامین چیست؟

دوپامین یک بازی آفلاین، آنلاین در سبک اطلاعات عمومی، کلمات و از همه مهم تر آموزش زبان انگلیسی، ساخت شرکت بازی سازی مارلیک آپ می باشد. محوریت اصلی بازی دوپامین بر آموزش توسط بازی و سرگرمی استوار است و کابران با توجه به دانش و اطلاعات عمومی خود در این بازی به رقابت می پردازند. همانطور که در بالا اشاره شد این بازی علاوه بر رقابت و سرگرمی یک بخش مجزا و حرفه برای یادگیری زبان هم دارد که بازیکنان می توانند در کنار آموزش زبان انگلیسی به رقابت نیز بپردازند.dop min - شرکت واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و بازی سازی

 
دوپامین چگونه باعث تقویت مغز و حافظه می شود؟

طبق تحقیقات و مطالعات بسیاری از دانشمندان، بازی های فکر می توانند باعث تقویت عملکرد مغز و مهارت های فردی شوند. به عبارت دیگر در فرآیند بازی ذهن به چالش کشیده شده و عملکرد خود را دو چندان می کند. در واقع از آنجایی که بازی و سرگرمی لذت بخش است افراد زمان بیشتری را به آن اختصاص می دهند که این امر موجب یادگیری بهتر آن های می شود. بازی دوپامین نیز با توجه به ساختاری که دارد باعث می شود تصویر، صوت و متن نوشتاری یک کلمه هم زمان در ذهن شما حک شده تا آن کلمه را به خوبی فرا گیرید.

بازی دوپامین
بازی دوپامین
بازی دوپامین

لینک دانلود مستقیم بازی دوپامین