عابدین ولی پور

عابدین ولی پور

مدیر منابع انسانی

فهیمه حسینی

فهیمه حسینی

مدیر عامل

زهرا یعقوبی

زهرا یعقوبی

عکاس و نویسنده

فاطمه یوسف خرمی

فاطمه یوسف خرمی

مدیر توسعه

سحر محمودی

سحر محمودی

گوینده و مجری

نگین نصیری

نگین نصیری

وب مستر

ریحانه حیدری

ریحانه حیدری

مجری

حامد انصاری

حامد انصاری

ادمین

رقیه میانجی

رقیه میانجی

ادمین

سوگند هاشمی

سوگند هاشمی

ادمین